1. Prisijunkite prie elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) (deklaravimas.vmi.lt) per savo banką arba naudodami el. parašą.
 2. Kairėje spauskite „PILDYTI FORMĄ“.
 3. Spauskite „PRAŠYMAS SKIRTI PARAMĄ“.
 4. Spauskite „FORMA ELEKTRONINIAM PILDYMUI“.
 5. Atsidariusiame dokumente, pildykite asmeninę informaciją apie save laukeliuose 1, 2, 3V, 3P, 4.
 6. 5 laukelyje „MOKESTINIS LAIKOTARPIS“ pasirinkite praėjusius metus – 2019.
 7. 6S laukelyje uždėkite „paukščiuką“.
 8. E1 laukelyje pažymėkite gavėjo tipą 2 (PARAMOS GAVĖJAS).
 9. E2 laukelyje užrašykite gavėjo identifikacinį numerį: 293302710.
 10. E3 laukelyje nurodykite OK KLAJŪNAS.
 11. E4 laukelyje pasirinkite skiriamą dalį: 1,2% (arba dalį, pvz. 0,6%, jeigu remiate ir daugiau paramos gavėjų).
 12. E5 laukelyje pasirinkite, kuriam laikotarpiui skirsite paramą (iki 2023).
 13. Viršuje, dešinėje pusėje paspauskite mygtuką „PATEIKTI DEKLARACIJĄ“.