2020 m. liepos 20 d. Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubas “OK Klajūnas” pasirašė projekto vykdymo paramos sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Molėtų rajono vietos veiklos grupe “Keisdamiesi keičiame”, bei pradeda įgyvendinti naują vietos projektą „Stacionarios orientavimosi trasos – vaikų ir jaunimo aktyvaus sporto ir laisvalaikio erdvė“ (MOLĖ-LEADER-6B-J-7-1-2020/42VS-PV-20-1-01261-PR001). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis ir “OK Klajūnas” savanoriškais darbais.

Projekto „Stacionarios orientavimosi trasos – vaikų ir jaunimo aktyvaus sporto ir laisvalaikio erdvė“ tikslas – įrengti 3 stacionarias orientavimo trasas jaunimui: Molėtų miške, Kulionių kaime – šalia Lietuvos etnokosmologijos muziejaus, Mindūnų miške – šalia Žvejybos muziejaus ir Mindūnų apžvalgos bokšto.

Projekte bendradarbiaujama su trijomis Molėtų r. organizacijomis: Molėtų rajono informacijos ir turizmo centru, Molėtų progimnazija ir Suginčių pagrindinė mokykla – viešinti sporto ir laisvalaikio galimybes Molėtų rajono gyventojų ir jaunimo tarpe ir paskatinti moksleivius dalyvauti “OK Klajūnas” organizuojamose orientavimosi sporto varžybose stacionariose trasose.

Šiam tikslui įgyvendinti pirmaisiais projekto vykdymo metais „OK Klajūnas“ numato sudaryti 3 naujus orientavimosi žemėlapius su kontrolinių punktų sąrašais ir suplanuotos 6 orientavimosi trasos varžyboms.

Antraisiais projekto metais kartu su projekto partneriais (mokyklomis) suorganizuoti 6 varžybas su užduotimis stacionarių orientavimosi trasų pagalba, pristatant orientavimosi sportą, klubo veiklą bei surinkti vaikus, norinčius dalyvauti orientavimosi sporto įgūdžių ir krašto pažinimo renginiuose. Iš viso numatoma pritraukti virš 80 tiesioginių dalyvių ir virš 500 netiesiogiai dalyvaujančių asmenų.

Įgyvendinus projektą ir toliau bus populiarinamas aktyvus laisvalaikio praleidimas, orientavimosi varžybų organizavimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenių organizavimą stacionarių trasų pagalba. Bus palaikomi ir plėtojami ryšiai su kaimyninėmis bendruomenėmis ir vietos institucijomis, įtraukiant jas į bendrą veiklą. Projekto tęstinumą užtikrina aktyvus projekto partnerių tinklas ir pareiškėjo dalyvavimas organizuojant orientavimosi sporto varžybas tradiciniuose renginiuose kaip Ežerų šventė (Mindūnuose) ir Žiemos žūklės ir Užgavėnių šventė (Mindūnuose), bei ilgalaikės perspektyvos atžvilgiu bendradarbiauti su „Molėtų krašto muziejumi“, „Ežerų žūklės muziejumi“, „Molėtų astronomijos observatorija“, „Lietuvos etnokosmologijos muziejumi“ ir Molėtų rajono mokyklomis.

Bendra vietos projekto vertė iki 15 772,00 Eur (80 proc.) visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų su PVM, kurią sudaro 12 592,15 Eur paramos lėšos ir 3 179,85 (20 proc.) savanoriškas darbas projekte (įnašas natūra).

Projektas truks iki 2022 m. liepos mėn. (24 mėn.)

Daugiau informacijos: Laurynas Braškus, puslapyje www.klajunas.lt pranešimai su žyma „projektas“.